KALENDÁŘ 2. LIGA

04.10.2022
čas/
dráha
1234
17.30Kavárna
Spektrum
JamesoniPeťáciSlovan
18.00JamesoniKavárna
Spektrum
SlovanPeťáci
18.30Kavárna
Spektrum
SlovanPeťáciJamesoni
19.00SlovanKavárna
Spektrum
JamesoniPeťáci
19.30FičáciBunniesModré
Švestky
Mimiša
20.00BunniesFičáciMimišaModré
Švestky
20.30FičáciModré
Švestky
BunniesMimiša
21.00Modré
Švestky
FičáciMimišaBunnies
volno:Je to marný,
Žabaři
  
25.10.2022
čas/
dráha
 1
17.30PeťáciJe to marnýSlovanŽabaři
18.00Je to marnýPeťáciŽabařiSlovan
18.30PeťáciŽabařiSlovanJe to marný
19.00ŽabařiPeťáciJe to marnýSlovan
19.30MimišaJamesoniModré
Švestky
Kavárna
Spektrum
20.00JamesoniMimišaKavárna
Spektrum
Modré
Švestky
20.30MimišaKavárna
Spektrum
Modré
Švestky
Jamesoni
21.00Kavárna
Spektrum
MimišaJamesoniModré
Švestky
volno:Fičáci,
Bunnies
  
15.11.2022
čas/
dráha
1234
17.30JamesoniŽabařiKavárna
Spektrum
Je to marný
18.00ŽabařiJamesoniJe to marnýKavárna
Spektrum
18.30Kavárna
Spektrum
ŽabařiJamesoniJe to marný
19.00ŽabařiKavárna
Spektrum
Je to marnýJamesoni
19.30BunniesSlovanFičáciPeťáci
20.00SlovanBunniesPeťáciFičáci
20.30BunniesPeťáciFičáciSlovan
21.00PeťáciBunniesSlovanFičáci
volno:Mimiša,
Modré
Švestky
  
06.12.2022
čas/
dráha
1234
17.30BunniesJe to marnýFičáciŽabaři
18.00Je to marnýBunniesŽabařiFičáci
18.30FičáciJe to marnýBunniesŽabaři
19.00Je to marnýFičáciŽabařiBunnies
19.30MimišaSlovanModré
Švestky
Peťáci
20.00SlovanMimišaPeťáciModré
Švestky
20.30Modré
Švestky
SlovanMimišaPeťáci
21.00SlovanModré
Švestky
PeťáciMimiša
volno:Kavárna
Spektrum,
Jamesoni
  
03.01.2022
čas/
dráha
1234
17.30BunniesJamesoniFičáciKavárna
Spektrum
18.00JamesoniBunniesKavárna
Spektrum
Fičáci
18.30FičáciJamesoniBunniesKavárna
Spektrum
19.00JamesoniFičáciKavárna
Spektrum
Bunnies
19.30Modré
Švestky
Je to marnýMimišaŽabaři
20.00Je to marnýModré
Švestky
ŽabařiMimiša
20.30Modré
Švestky
ŽabařiMimišaJe to marný
21.00ŽabařiModré
Švestky
Je to marnýMimiša
volno:Peťáci,
Slovan
  
24.01.2022
čas/
dráha
1234
17.30FičáciMimišaJe to marnýŽabaři
18.00MimišaFičáciŽabařiJe to marný
18.30Kavárna
Spektrum
PeťáciJamesoniSlovan
19.00PeťáciKavárna
Spektrum
SlovanJamesoni
19.30  BunniesModré
Švestky
20.00  Modré
Švestky
Bunnies
20.30    
21.00    
volno:nikdo