KALENDÁŘ OKRESNÍ PŘEBOR

datum: 01.10.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Berušky Divočáci Jednorožci Tři promile
18.30 Divočáci Berušky Tři promile Jednorožci
18.55 Berušky Jednorožci Divočáci Tři promile
19.20 Jednorožci Berušky Tři promile Divočáci
20.00 Slovan Novekuko Veseláči Modré Švestky
20.25 Novekuko Slovan Modré Švestky Veseláči
20.50 Slovan Modré Švestky Veseláči Novekuko
21.20 Modré Švestky Slovan Novekuko Veseláči
volno: Mimoňové   J-Elita
datum: 15.10.18
čas/dráha
18.00 Tři promile Novekuko Jednorožci Slovan
18.30 Novekuko Tři promile Slovan Jednorožci
18.55 Tři promile Slovan Jednorožci Novekuko
19.20 Slovan Tři promile Novekuko Jednorožci
20.00 Veseláči Mimoňové Modré Švestky J-Elita
20.25 Mimoňové Veseláči J-Elita Modré Švestky
20.50 Veseláči J-Elita Modré Švestky Mimoňové
21.20 J-Elita Veseláči Mimoňové Modré Švestky
volno: Berušky   Divočáci
datum: 05.11.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Novekuko J-Elita Slovan Mimoňové
18.30 J-Elita Novekuko Mimoňové Slovan
18.55 Slovan J-Elita Novekuko Mimoňové
19.20 J-Elita Slovan Mimoňové Novekuko
20.00 Divočáci Modré Švestky Berušky Veseláči
20.25 Modré Švestky Divočáci Veseláči Berušky
20.50 Divočáci Veseláči Berušky Modré Švestky
21.20 Veseláči Divočáci Modré Švestky Berušky
volno: Tři promile    Jednorožci
datum: 26.11.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Tři promile Modré Švestky Jednorožci Veseláči
18.30 Modré Švestky Tři promile Veseláči Jednorožci
18.55 Jednorožci Modré Švestky Tři promile Veseláči
19.20 Modré Švestky Jednorožci Veseláči Tři promile
20.00 Divočáci Mimoňové Berušky J-Elita
20.25 Mimoňové Divočáci J-Elita Berušky
20.50 Berušky Mimoňové Divočáci J-Elita
21.20 Mimoňové Berušky J-Elita Divočáci
volno: Slovan   Novekuko
datum: 17.12.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Jednorožci Mimoňové Tři promile J-Elita
18.30 Mimoňové Jednorožci J-Elita Tři promile
18.55 Jednorožci J-Elita Tři promile Mimoňové
19.20 J-Elita Jednorožci Mimoňové Tři promile
20.00 Divočáci Novekuko Berušky Slovan
20.25 Novekuko Divočáci Slovan Berušky
20.50 Berušky Novekuko Divočáci Slovan
21.20 Novekuko Berušky Slovan Divočáci
volno: Veseláči   Modré Švestky
datum: 07.01.19
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Berušky Tři promile Divočáci Jednorožci
18.30 Tři promile Berušky Jednorožci Divočáci
18.55 Slovan Veseláči Mimoňové J-Elita
19.20 Veseláči Slovan J-Elita Mimoňové
20.00 Novekuko Modré Švestky
20.25 Modré Švestky Novekuko
20.50
21.20
volno: nikdo