KALENDÁŘ 2. LIGA

datum: 25.09.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Modrá Hvězda Peťáci Akrim Team Jamesoni
18.30 Peťáci Modrá Hvězda Jamesoni Akrim Team
18.55 Modrá Hvězda Akrim Team Peťáci Jamesoni
19.20 Akrim Team Modrá Hvězda Jamesoni Peťáci
20.00 Nord Blanc Mimiša Čarodějové Kinokavárna Svět
20.25 Mimiša Nord Blanc Kinokavárna Svět Čarodějové
20.50 Nord Blanc Kinokavárna Svět Čarodějové Mimiša
21.20 Kinokavárna Svět Nord Blanc Mimiša Čarodějové
volno: Těsně Vedle   Extrém
datum: 16.10.18
čas/dráha
18.00 Jamesoni Mimiša Akrim Team Nord Blanc
18.30 Mimiša Jamesoni Nord Blanc Akrim Team
18.55 Jamesoni Nord Blanc Akrim Team Mimiša
19.20 Nord Blanc Jamesoni Mimiša Akrim Team
20.00 Čarodějové Těsně Vedle Kinokavárna Svět Extrém
20.25 Těsně Vedle Čarodějové Extrém Kinokavárna Svět
20.50 Čarodějové Extrém Kinokavárna Svět Těsně Vedle
21.20 Extrém Čarodějové Těsně Vedle Kinokavárna Svět
volno: Modrá Hvězda   Peťáci
datum: 06.11.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Peťáci Kinokavárna Svět Modrá Hvězda Čarodějové
18.30 Kinokavárna Svět Peťáci Čarodějové Modrá Hvězda
18.55 Peťáci Čarodějové Modrá Hvězda Kinokavárna Svět
19.20 Čarodějové Peťáci Kinokavárna Svět Modrá Hvězda
20.00 Mimiša Extrém Nord Blanc Těsně Vedle
20.25 Extrém Mimiša Těsně Vedle Nord Blanc
20.50 Nord Blanc Extrém Mimiša Těsně Vedle
21.20 Extrém Nord Blanc Těsně Vedle Mimiša
volno: Jamesoni    Akrim Team
datum: 27.11.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Peťáci Těsně Vedle Modrá Hvězda Extrém
18.30 Těsně Vedle Peťáci Extrém Modrá Hvězda
18.55 Modrá Hvězda Těsně Vedle Peťáci Extrém
19.20 Těsně Vedle Modrá Hvězda Extrém Peťáci
20.00 Jamesoni Kinokavárna Svět Akrim Team Čarodějové
20.25 Kinokavárna Svět Jamesoni Čarodějové Akrim Team
20.50 Akrim Team Kinokavárna Svět Jamesoni Čarodějové
21.20 Kinokavárna Svět Akrim Team Čarodějové Jamesoni
volno: Nord Blanc   Mimiša
datum: 18.12.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Peťáci Mimiša Modrá Hvězda Nord Blanc
18.30 Mimiša Peťáci Nord Blanc Modrá Hvězda
18.55 Modrá Hvězda Mimiša Peťáci Nord Blanc
19.20 Mimiša Modrá Hvězda Nord Blanc Peťáci
20.00 Akrim Team Těsně Vedle Jamesoni Extrém
20.25 Těsně Vedle Akrim Team Extrém Jamesoni
20.50 Akrim Team Extrém Jamesoni Těsně Vedle
21.20 Extrém Akrim Team Těsně Vedle Jamesoni
volno: Čarodějové    Kinokavárna Svět
datum: 14.01.19 Pozor pondělí !!
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Modrá Hvězda Jamesoni Peťáci Akrim Team
18.30 Jamesoni Modrá Hvězda Akrim Team Peťáci
18.55 Nord Blanc Čarodějové Těsně Vedle Extrém
19.20 Čarodějové Nord Blanc Extrém Těsně Vedle
20.00 Mimiša Kinokavárna Svět
20.25 Kinokavárna Svět Mimiša
20.50
21.20
volno: nikdo