KALENDÁŘ 2. LIGA

datum: 27.02.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Mimiša Extrém Jamesoni Blue Team
18.30 Extrém Mimiša Blue Team Jamesoni
18.55 Mimiša Jamesoni Extrém Blue Team
19.20 Jamesoni Mimiša Blue Team Extrém
20.00 Akrim team Peťáci Kinokavárna Žabaři
20.25 Peťáci Akrim team Žabaři Kinokavárna
20.50 Akrim team Žabaři Kinokavárna Peťáci
21.20 Žabaři Akrim team Peťáci Kinokavárna
volno: Těsně Vedle   Modrá Hvězda
datum: 27.03.18
čas/dráha
18.00 Blue Team Peťáci Jamesoni Akrim team
18.30 Peťáci Blue Team Akrim team Jamesoni
18.55 Blue Team Akrim team Jamesoni Peťáci
19.20 Akrim team Blue Team Peťáci Jamesoni
20.00 Kinokavárna Těsně Vedle Žabaři Modrá Hvězda
20.25 Těsně Vedle Kinokavárna Modrá Hvězda Žabaři
20.50 Kinokavárna Modrá Hvězda Žabaři Těsně Vedle
21.20 Modrá Hvězda Kinokavárna Těsně Vedle Žabaři
volno: Mimiša   Extrém
datum: 17.04.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Peťáci Modrá Hvězda Akrim team Těsně Vedle
18.30 Modrá Hvězda Peťáci Těsně Vedle Akrim team
18.55 Akrim team Modrá Hvězda Peťáci Těsně Vedle
19.20 Modrá Hvězda Akrim team Těsně Vedle Peťáci
20.00 Extrém Žabaři Mimiša Kinokavárna
20.25 Žabaři Extrém Kinokavárna Mimiša
20.50 Extrém Kinokavárna Mimiša Žabaři
21.20 Kinokavárna Extrém Žabaři Mimiša
volno: Blue Team    Jamesoni
datum: 08.05.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Extrém Těsně Vedle Mimiša Modrá Hvězda
18.30 Těsně Vedle Extrém Modrá Hvězda Mimiša
18.55 Mimiša Těsně Vedle Extrém Modrá Hvězda
19.20 Těsně Vedle Mimiša Modrá Hvězda Extrém
20.00 Blue Team Žabaři Jamesoni Kinokavárna
20.25 Žabaři Blue Team Kinokavárna Jamesoni
20.50 Jamesoni Žabaři Blue Team Kinokavárna
21.20 Žabaři Jamesoni Kinokavárna Blue Team
volno: Akrim team   Peťáci
datum: 29.05.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Jamesoni Těsně Vedle Blue Team Modrá Hvězda
18.30 Těsně Vedle Jamesoni Modrá Hvězda Blue Team
18.55 Jamesoni Modrá Hvězda Blue Team Těsně Vedle
19.20 Modrá Hvězda Jamesoni Těsně Vedle Blue Team
20.00 Extrém Peťáci Mimiša Akrim team
20.25 Peťáci Extrém Akrim team Mimiša
20.50 Mimiša Peťáci Extrém Akrim team
21.20 Peťáci Mimiša Akrim team Extrém
volno: Kinokavárna   Žabaři
datum: 19.06.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Mimiša Blue Team Extrém Jamesoni
18.30 Blue Team Mimiša Jamesoni Extrém
18.55 Akrim team Kinokavárna Těsně Vedle Modrá Hvězda
19.20 Kinokavárna Akrim team Modrá Hvězda Těsně Vedle
20.00 Peťáci Žabaři
20.25 Žabaři Peťáci
20.50
21.20
volno: nikdo