KALENDÁŘ 1. LIGA

datum: 18.09.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Blue Team Brisk Neptunovy Vidle Big Lebowski
18.30 Brisk Blue Team Big Lebowski Neptunovy Vidle
18.55 Blue Team Neptunovy Vidle Brisk Big Lebowski
19.20 Neptunovy Vidle Blue Team Big Lebowski Brisk
20.00 Našrot Rumíci Bowleříci Kulový Blesk
20.25 Rumíci Našrot Kulový Blesk Bowleříci
20.50 Našrot Kulový Blesk Bowleříci Rumíci
21.20 Kulový Blesk Našrot Rumíci Bowleříci
volno: Objev Roku   STS
datum: 09.10.18
čas/dráha
18.00 Big Lebowski Rumíci Neptunovy Vidle Našrot
18.30 Rumíci Big Lebowski Našrot Neptunovy Vidle
18.55 Big Lebowski Našrot Neptunovy Vidle Rumíci
19.20 Našrot Big Lebowski Rumíci Neptunovy Vidle
20.00 Bowleříci Objev Roku Kulový Blesk STS
20.25 Objev Roku Bowleříci STS Kulový Blesk
20.50 Bowleříci STS Kulový Blesk Objev Roku
21.20 STS Bowleříci Objev Roku Kulový Blesk
volno: Blue Team   Brisk
datum: 29.10.18 Pozor pondělí !!!
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Brisk Objev Roku Blue Team STS
18.30 Objev Roku Brisk STS Blue Team
18.55 Blue Team Objev Roku Brisk STS
19.20 Objev Roku Blue Team STS Brisk
20.00 Big Lebowski Kulový Blesk Neptunovy Vidle Bowleříci
20.25 Kulový Blesk Big Lebowski Bowleříci Neptunovy Vidle
20.50 Neptunovy Vidle Kulový Blesk Big Lebowski Bowleříci
21.20 Kulový Blesk Neptunovy Vidle Bowleříci Big Lebowski
volno: Našrot   Rumíci
datum: 20.11.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Rumíci STS Našrot Objev Roku
18.30 STS Rumíci Objev Roku Našrot
18.55 Našrot STS Rumíci Objev Roku
19.20 STS Našrot Objev Roku Rumíci
20.00 Brisk Kulový Blesk Blue Team Bowleříci
20.25 Kulový Blesk Brisk Bowleříci Blue Team
20.50 Brisk Bowleříci Blue Team Kulový Blesk
21.20 Bowleříci Brisk Kulový Blesk Blue Team
volno: Big Lebowski    Neptunovy Vidle
datum: 11.12.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Neptunovy Vidle Objev Roku Big Lebowski STS
18.30 Objev Roku Neptunovy Vidle STS Big Lebowski
18.55 Neptunovy Vidle STS Big Lebowski Objev Roku
19.20 STS Neptunovy Vidle Objev Roku Big Lebowski
20.00 Brisk Rumíci Blue Team Našrot
20.25 Rumíci Brisk Našrot Blue Team
20.50 Blue Team Rumíci Brisk Našrot
21.20 Rumíci Blue Team Našrot Brisk
volno: Bowleříci   Kulový Blesk
datum: 15.01.18
čas/dráha 1 2 3 4
18.00 Blue Team Big Lebowski Brisk Neptunovy Vidle
18.30 Big Lebowski Blue Team Neptunovy Vidle Brisk
18.55 Našrot Bowleříci Rumíci Kulový Blesk
19.20 Bowleříci Našrot Kulový Blesk Rumíci
20.00 Objev Roku STS
20.25 STS Objev Roku
20.50
21.20
volno: nikdo